قابلیت جدید در بازی : کنترل دوربین های امنیتی

دوربین های امنیتی در بازی هستند که با استفاده از آنها میتوانید اطلاعات زیادی از محیط و موقعیت تیم حریف بدست آورید. دوربین های امنیتی یا CCTV در بازی با…