Light Response Patch Note

آپدیت 1.1.5.0 (بزودی)

 • اضافه شدن حالت نبرد همگانی با چندین وسایل نقلیه جنگی هوایی و زمینی مانند جت، هلی کوپتر و جیپ های نظامی
 • اضافه شدن محیطی بزرگ برای حالت جنگ همگانی
 • اضافه شدن قابلیت اعدام یا Execution حریف از فاصله نزدیک
 • اضافه شدن قابلیت شنا در آب

آپدیت 1.1.4.9 (بزودی)

 • افزایش لگد اسلحه در زمان پرش و بدون نشانه گیری جهت میزان بودن گیم پلی
 • رفع پرتاب نارنجک و دودزا بصورت همزمان
 • افزایش آسیب رسانی اسلحه شاتگان به 152
 • بهبود نورپردازی محیط ها برای روشنایی بهتر
 • رفع عدم نمایش صحیح مبلغ زمان خرید در قسمت تجهیز شخصیت
 • قابلیت رد شدن کامل از روی موانع با ارتفاع کم بجای بالا رفتن و ایستادن روی مانع
 • نمایش خط لیزر زمان استفاده از قابلیت پشتیبانی هوایی
 • کاهش جزئی گلوله در دقیقه برای اسلحه Deagle
 • بهینه سازی جزئی نارنجک دودزا، گاز خردل و تاثیرات محیطی
 • تغئیر رنگ اعلان کشته/مرده برای تشخیص بهتر امتیازات خود
 • افزایش جزئی زمان انفجار نارنجک
 • اضافه شدن چند وسیله نقلیه بصورت موقت جهت تست برای نسخه نبرد همگانی

 

آپدیت 1.1.4.8

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) حالت کلاسیک: افزایش سرعت حرکت شخصیت
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) حالت کلاسیک: بازگشت میزان آسیب رسانی اسلحه به حالت قبل از آپدیت 1.1.4.6
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) حالت کلاسیک: غیرفعال شدن حالت نشانه گیری برای اسلحه ها بجر اسلحه شکاری
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) بالانس اسلحه Vector 45 شامل کاهش مهمات، افزایش لگد و خطا در حالت نشانه گیری و بدون نشانه گیری
 • حالت کلاسیک: جایگزینی لگد اسلحه ها با لگد از پیش تعئین شده یا Predictable Recoil Pattern
 • لگد بیشتر اسلحه ها زمان پرش جهت میزان بودن گیم پلی
 • رفع ایراد عدم آسیب رسانی اسلحه شاتگان
 • افزایش جزئی طول لیز خوردن
 • افزایش جزئی ارتفاع پرش
 • رفع نادرست بودن امتیاز برد در حالت بمب،کلاسیک و اسلحه زمان ورود به محیط دیگر بعد از رای دادن
 • رفع تاریک بودن محیط سد آب

 

آپدیت 1.1.4.6  توجه کنید که با این آپدیت نیاز هست تا بازی را از صفحه دانلود دوباره دریافت و نصب کنید

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن محبوب ترین محیط بازی در سبک شوتر به درخواست بازیکنان
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) قابلیت خروج از اکانت
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن نمایش میزان فریم دهی یا FPS
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) فعال شدن آسیب از ارتفاع یا Fall Damage
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن قابلیت حساسیت موس معکوس یا Inverted Mouse Sensitivity
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن گزینه “خاموش کردن کلی نورپردازی” به قسمت تنظیمات
 • قابلیت شروع دوباره بازی در محیط فعلی یا دیگر بعد از پایان هر بازی بجای اتمام و برگشت به منوی اصلی
 • بهبود خطایی که زمان اجرای بازی در سیستم های ضعیف دریافت می شود
 • نمایش بیشتر بدن شخصیت حریف زمانی که به طرفین خم شده باشد جهت میزان بودن گیم پلی
 • نمایش بیشتر بدن شخصیت حریف زمانی که در حالت نشته باشد جهت میزان بودن گیم پلی
 • بهبود حالت لیز خوردن روی زمین
 • بهبود صدای شلیک اسلحه های Vector و Kar908 زمان استفاده از صدا خفه کن
 • رفع ایرادات گزارش شده محیط کارخانه
 • رفع موجود بودن چندین بمب در حالت بمب و ایرادات مربوط به آن
 • رفع عدم نمایش تیم هایی در قسمت لیست تیم ها
 • رفع عدم خرید از فروشگاه
 • کاهش جزئی ارتفاع پرش جهت میزان بودن گیم پلی
 • بهبود سرعت ساخت بازی، ساخت و ورود تنها در کمتر از 10 ثانیه
 • رفع عدم نمایش حالت عبور از موانع از دید سوم شخص در بعضی از مواقع
 • بهبود کلی حالتهای حرکت شخصیت از دید اول شخص
 • اضافه شدن گزینه “پائین گرفتن اسلحه” جهت دید بهتر به قسمت تنظیمات
 • کاهش آسیب کلی گلوله ها روی بدن
 • قابلیت عبود سریع از موانع با اسلحه های گرم مانند عبور سریع با چاقو
 • اضافه شدن حالت بازی کلاسیک
 • اضافه شدن سرپوش جدید به قسمت تجهیز شخصیت

 

آپدیت 1.1.4.56 

 • اضافه شدن قابلیت عبور سریعتر از موانع زمان دویدن با چاقو
 • رفع عدم نمایش حالت عبور از موانع برای دیگران
 • رفع ایرادات گزارش شده برای محیط پالایشگاه
 • رفع چند ایراد جزئی مربوط به محیط قطب و کارخانه
 • رفع عدم حرکت نکردن اسلحه زمان دویدن در بعضی از مواقع

آپدیت 1.1.4.55 

 • اضافه شدن محیط جدید پالایشگاه برای همه حالت های بجز بمب
 • اضافه شدن قابلیت عبور از موانع کم ارتفاع
 • بهبود ظاهر جلیقه Gen Vest
 • رفع عدم شروع بازی در حالت های مختلف برای محیط قطب
 • تغئیر جزئی سرعت و حالت لیز خوردن
 • اضافه شدن طرح های بیشتر برای دستکش و صورت پوش

آپدیت 1.1.4.5 

 • اضافه شدن محیط جدید برفی برای همه حالت ها بجز بمب
 • اضافه شدن صفحه بارگزاری یا Loading Screen
 • فعال شدن نارنجک دودزا فقط در زمان که روی زمین باشد
 • غیر فعال شدن پشتبیانی هوایی در حالت بمب
 • کاهش درصد کم شدن آسیب گلوله با صدا خفه کن ها
 • بهبود کلی تاخیر یا پینگ
 • رفع عدم شنیده شدن صدای پا در بعضی از مواقع
 • تغئیر لگد اسلحه ها و محسوس بودن استفاده از دسته های پشتیبان
 • اضافه شدن قسمت اخبار مختص به هر لیگ در صفحه هر کدام
 • تغئیر جزئی حالت برگردان یا Backflip
 • تغئیر حالت دویدن با چاقو در حالت سوم شخص
 • اضافه شدن ست سنگین لباس و جلیقه در کنار چندین لباس دیگر به قسمت تجیهز شخصیت
 • رفع عدم نمایش پیغامی زمانی که قصد عوض کردن اسم درون بازی را دارید
 •  رفع عدم تغییر میزان کلی صدا در قسمت تنظیمات
 •  رفع چندین ایراد گزارش شده در محیط سد آبی و کارخانه
 • اضافه شدن قابلیت انداختن و برداشتن اسلحه و بمب روی زمین
 • فعال شدن قابلیت های پارکور در حالت همه برای خود
 • اضافه شدن زمینه سلاح جدید Digital Army، Forest به همه اسلحه ها

 

آپدیت 1.1.4.4 

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن قابلیت های جدید پارکور جهت افزایش سرعت گیم پلی (مرحله 1 از 2)
 • شامل قابلیت های لیز خوردن (Slide)، دویدن روی دیوار (Wall Run)، پرش زمان دویدن روی دیوار (Wall Jump)، حرکت برگرداندن زمان بالا رفت از دیوار (Back Flip)
 • بهبود کلی حالت های پرش شخصیت
 • اضافه شدن قابلیت ازپای درآوردن حریف زمان پرش
 • رفع خطا زمان ورود به محیط ها در بعضی از مواقع
 • رفع نمایش ناردست مکان از پای درآمدن هم تیمی ها
 • بهبود قدرت پرتاب نارنجک و دودزا
 • بهبود افزایش تاخیر و پینگ در دقایق نهایی هر بازی
 • رفع نمایش نادرست ماسک Joker Bank
 • رفع عدم رد شدن گلوله از شیشه های محیط سد آب
 • رفع کرش و خطایی که زمان ورود به محیطی دریافت می شود
 • رفع نمایش نادرست آویز IRAN
 • اضافه شدن اولین محیط برفی (در آپدیت 1.1.4.5)
 • اضافه شدن قابلیت رد شدن خودکار از روی موانع (در آپدیت 1.1.4.5)

 

آپدیت 1.1.4.3

 • رفع عدم تغئیر قدرت رنگ در حالت بهینه
 • رفع جابجایی ناگهانی شخصیت ها هنگام پرش
 • رفع نمایش ناردست نشانه Sniper V2 در بعضی از مواقع
 • رفع نمایش نادرست پیغام ایجاد لیگ در قسمت مسابقات
 • رفع عدم نمایش زمان شورع لیگ در قسمت مسابقات
 • رفع سیاه و سفید بودن محیط در حالت بهینه
 • رفع عدم نمایش صحیح هم تیمی ها
 • بهینه سازی ابتدایی فریم دهی بهتر برای زمانی که تعداد بالا از بازیکنان در یک بازی حضور دارند
 • بهبود سایه ها در محیط “کارخانه” در حالت بهینه
 • رفع عدم وجود کلید “دید در شب” در قسمت تنظیمات کلید
 • اضافه شدن جدول امتیازات شخصی که با کلیک بر روی عکس رتبه یا Rank در قسمت منوی اصلی قابل نمایش است

 

آپدیت 1.1.4.2  توجه کنید که با این آپدیت نیاز هست تا بازی را از صفحه دانلود دوباره دریافت و نصب کنید

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن گزینه ایجاد کلید ضبط یا Key frame در حالت بازپخش یا Replay
 • بهبود نورپردازی محیط ها در حالت بهینه
 • رفع مشکلات اجرای بازی که در آپدیت های قبل مشاهده شد
 • فعال شدن قسمت مسابقات بصورت تست عمومی
 • فعال شدن ایجاد و برگزاری مسابقات توسط بازیکن ها بصورت تست خصوصی
 • کاهش ایجاد صدای راه رفتن روی زمین های فلزی
 • رفع پدیدار شدن مکان تیم حریف در حالت تماشاگر
 • رفع قطع اتصال و عدم شروع دوباره در محیط زمین نبرد
 • رفع موجود بودن بیشتر از یک بمب در حالت بمب
 • افزایش حداکثر سرعت حرکت در حالت بازپخش
 • رفع انحراف جزئی نشانه گیری برای حالت تماشاگر
 • اضافه شدن گزینه های بیشتر اجرای بازی در تنظیمات لانچر جهت اجرای بهتر بازی روی سیستم های مختلف
 • اضافه شدن حالت گزارشگر برای مسابقات و Esport
 • اضافه شدن قسمت نمایش لیست تماشاگر و گزارشگر در منوی هنگام مسابقه
 • اضافه شدن تجهیزات جدید به قسمت تجهیز شخصیت شامل Ballistic Mask، Gas Mask M4، Neck Band و Combat Shade

 

آپدیت 1.1.4.1

 • رفع تمامی ایرادات مربوط به عبور اسلحه، بمب و نارنجک از محدوده محیط
 • رفع عدم کشیدن گلنگدن و تعویض خشاب اسلحه در بعضی از مواقع
 • رفع عدم عملکرد پشتیبانی هوایی
 • بهبود نورپردازی در محیط ها برای حالت بهینه
 • نمایش صحیح اسم بازپخش ها در کنار نمایش محیط و حالت بازی
 • غیر فعال شدن قابلیت برداشتن اسلحه از روی زمین (در آپدیت 1.1.4.5)
 • نقاط شروع برای تیم حمله و دفاع در محیط سد آب جهت بالانس بودن رقابت تغئیر کرد
 • بهبود تورفتگی لباس Tac Ops با سایر لباس های دیگر
 • اضافه شدن گرینه Shading به تنظیمات گرافیک
 • رفع ایرادات مربوط به محیط درکارخانه، سد آب و ایستگاه مترو
 • رفع غیب شدن دست شخصیت در برخی از مواقع
 • رفع کرش و خطا های گزارش شده هنگام بازی
 • رفع قطع ارتباط با سرور بازی در حالت بمب
 • اضافه شدن طرح هایی در قسمت تجهیز شخصیتب برای shemag، Tac Ops، Tac Pant

 

آپدیت 1.1.4.0 

 • بهینه سازی کلی بازی جهت فریم دهی بیشتر
 • محیط جدید برای حالت بمب
 • اضافه شدن چاقوی Karambit به سلاح های سرد
 • رفع نمایش نادرست زمان شروع راند در حالت اسلحه
 • رفع نمایش نادرست لیست بازیکن ها در تیم درصورتی که بیشتر از 10 بازیکن در یک بازی حضور دارند
 • رفع از بین رفتن بمب در صورتی که حامل بمب از بازی خارج شود
 • رفع چندین ایراد گزارش شده در محیط کارخانه
 • اضافه شدن چندین آویز جدید برای اسلحه ها
 • اضافه شدن قابلیت برداشتن اسلحه از روی زمین
 • رفع حالت نادرست دست برای اسلجه 1911 با دسته پشتیبان
 • رفع انحراف جزئی نشانه گیری برای حالت تماشاگر (در آپدیت 1.1.4.2)
 • نمایش مکان بمب روی زمین برای هم تیمی ها در صورتی که نشانه گذاری شود
 • رفع عدم نمایش بازیکن بعدی و قبلی در حالت تماشاگر
 • رفع نمایش پیغام پشتیبانی هوایی در حالت اسلحه
 • حذف زنجیر آویز در صورتی که آویز برای اسلحه انتخاب نشده باشد
 • نمایش صحیح حالت های اسلحه برای تماشاگر
 • کاهش زمان برداشتن اسلحه و بمب از روی زمین
 • اضافه شدن دوربین دید در شب برای حالت های شبانه قابل فعال کردن با کلید پیشفرض X
 • بهبود تورفتگی بعضی از لباس ها با سایر لباس های دیگر

 

آپدیت 1.1.3.9

 • بازپخش: قابلیت تنظیم سرعت حرکت تماشاگر
 • بازپخش: رفع حرکت نکردن تماشاگر در صورتی که دکمه Pause زده شده باشد
 • بازپخش: رفع قابل انتخاب نبودن دکمه های خروج، ادامه و غیره در صورتی که رابط کاربری پنهان شده باشد
 • اضافه شدن زمینه سلاح برای اسلحه ها
 • بهبود کلی گیم پلی
 • بهبود حالت بمب برای شناسایی بهتر نقاط A و B
 • بهبود نور پردازی برای محیط کارخانه و رفع تاریکی بیش از حد در برخی از نقاط
 • اتفاقات بازی توسط بیسیم به تیم شما گزارش می شود
 • صدای صحبت کردن شخصیت های نزدیک شما شنیده می شوند
 • گزینه افزایش تعداد بازیکن ها تا 16 نفر برای همه ی حالت ها
 • افزایش زمان بمب از 40 ثانیه به 45 ثانیه
 • پوشیدن جلیقه دیگر تاثیری روی آسیب رسانی ندارد
 • بهبود لگد اسلحه ها و کاهش لگد به چپ یا راست
 • اضافه شدن حالت بمب به همراه محیط کارخانه به قسمت ساخت بازی
 • نمایش حجم هر بازپخش در قسمت بازپخش ها
 • بازپخش ها درکنار نمایش تاریخ، حالت بازی را هم نمایش می دهند
 • زمینه ای معمول برای اسلحه های Deagle و 1911 قابل انتخاب هستند
 • نمایش حریف در قطب نمای بالای صفحه هنگامی که شلیک کند

 

آپدیت 1.1.3.8

 • رفع فعال شدن همه مکان های بمب در صورتی که بمب فعال شود، فقط مکانی که بمب در آن هست فعال خواهد شد
 • رفع عدم نمایش بمب در محل قرار گیری بمب
 • رفع عدم کارکرد نشانه Sniper V2 بعد ار چند راند در حالت رقابتی
 • رفع نمایش نادرست پیغام خطا برای قسمت خرید و فروش
 • رفع عدم نمایش Ping در گوشه صفحه در صورتی که این گزینه فعال باشد
 • رفع عدم نمایش نشانه Sniper V2 برای قسمت بازپخش یا Replay
 • رفع عدم عملکرد دکمه های قسمت بازپخش بعد از پنهان کردن رابط کاربری

 

آپدیت 1.1.3.7

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن حالت رقابتی “عملیات” یا Bomb
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) شروع دوباره با استفاده از دکمه Space
 • اضافه شدن Replay System بازی های ضبط شده خود را از بصورت دید آزادانه تماشا و به اشتراک بگذارید
 • اضافه شدن گزینه ضبط بازی برای بازپخش در تنظیمات بازی
 • اضافه شدن محیط جدید کارخانه برای حالت عملیات
 • فعال سازی سیستم رتبه دهی یا Ranking برای حالت عملیات و اسلحه
 • رفع عدم عملکرد قسمت قبول یا رد درخواست برای تیم ها
 • فعال سازی قسمت خرید و فروش
 • رفع چندین خطای گزارش شده و کمیاب
 • محدودیت برای استفاده از چاقو در حالت شکارچی
 • رفع عدم اجرای کامل ضربه زدن با چاقو یا قنداق از دید اول شخص
 • تغئیر نمایش حالت دویدن برای اکثر اسلحه ها از دید اول شخص
 • محدودیت در تعداد دفعات استفاده از پشتیبانی هوایی
 • محدودیت در تعداد دفعات پرش پشت سر هم

 

آپدیت 1.1.3.6 

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن گزینه انتخاب تعداد مقابله ها برای حالت اسلحه
 • رفع عدم پرت کردن نارنجک در حالت اسلحه
 • محدودیت برای استفاده از نارنجک در حالت درگیری نزدیک
 • رفع عدم عملکرد قسمت تیم برای بعضی از پلیرها
 • بهبود نمایش مخفف تیم و سطح تجربه در جدول امتیازات
 • افزایش صدای اصابت تیر به خود
 • کاهش صدای شلیک در صورت استفاده از صدا خفه کن برای اسلحه 1911

 

آپدیت 1.1.3.4 

 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن حالت “درگیری نزدیک” یا CQC – بهمراه ضربه زدن با پا در چند حالت مختلف در آپدیت های آینده
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن گزینه تغئیر قدرت رنگ در قسمت تنظیمات گرافیک
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن دکمه بارگذاری دوباره به قسمت ورود به بازی
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن گزینه گذاشتن رمز ورود برای بازی ها
 • (پیشنهاد از طرف بازیکنان) اضافه شدن صدای اصابت تیر به خود
 • اضافه شدن قابلیت Chat-Mute یا عدم نمایش چت از طرف افراد دیگر
 • افزایش جزئی دقت اسلحه Kar908 برای حالت Hip-fire یا حالت بدون نشانه گیری
 • کاهش فاصله اصابت چاقو
 • رفع اعمال نشدن محدودیت در تعداد پلیر ها برای هر بازی
 • اضافه شدن تجهیزات به قسمت تجهیز شخصیت
 • نمایش پیغامی برای زمانی که گلنگدن اسلحه کشیده نشده باشد
 • اضافه شدن گزینه عدم پخش صدای گوینده در قسمت تنظیمات صدا
 • کاهش امتیاز چاقو برای هربار از پای درآوردن از 650 به 400
 • رفع عدم نمایش ایکون ماسک برای دیگران
 • بهبود عمل کرد پشتیبانی هوایی برای فریم دهی بهتر
 • رفع عدم نمایش سطح تجربه و مخفف تیم در جدول امتیازات

 

آپدیت 1.1.3.3 

 • رفع عدم عملکرد چاقو در بعضی از مواقع
 • رفع عدم عملکرد ضربه با قنداق اسلحه در بعضی از مواقع
 • اضافه شدن راه خروجی سوم در محیط بیابان برای تیم ایندرا
 • رفع عدم عملکرد قابلیت های قسمت تیم
 • رفع عدم نمایش اسلحه در بعضی از مواقع
 • رفع عدم نمایش صحیح تجربه و مخفف تیم در جدول امتیازات
 • رفع عدم شنیده شدن شلیک اسلحه M1191
 • کاهش دقت اسلحه Kar908 و حذف نشانه خطی
 • بهبود فیزیک شخصیت ها
 • رفع عدم نمایش صحیح اسم محیط در جدول امتیازات

 

آپدیت 1.1.3.1 

 • رفع عدم نمایش صحیح لباسهای شخصیت در صورتی که هیچ لباسی انتخاب نشده باشد
 • رفع عدم ساخت تیم
 • اضافه شدن سطح تجربه و مخفف تیم در جدول امتیازات

 

آپدیت 1.1.2.8

 • قابلیت تشکیل کلن و تیم
 • اضافه شدن صفحه تیم به منوی اصلی شامل نمایش تیم ها، مسابقات تیمی و تیمی که در آن حضور دارید
 • اضافه شدن فروشگاه جدید جهت خرید و فروش تجهیزات خاص و کمیاب بین پلیرها
 • اضافه شدن سیستم برگزاری مسابقات توسط بازیکن و تعئین جوایز مسابقه
 • اضافه شدن قابلیت شخصی سازی برای شخصیت خود
 • اضافه شدن حالت بازی جدید “شکارچی” یا Sniper Hunt
 • اضافه شدن محیط جدید برای حالت “شکارچی” یا Sniper Hunt
 • اضافه شدن محیط جدید دو علیه دو برای حالت “اسلحه” یا Gun Game
 • کاهش دقت شلیک اسلحه شاتگان Rem 87
 • دعوت دوستان به بازی که در آن حضور دارید
 • ایجاد صدای پای کمتر در حالت راه رفتن
 • اضافه شدن جعبه مهمات به گزینه های پشتیبانی
 • اضافه شدن اسلحه سنگین G3 و اولین اسلحه با دقت کامل برای شلیک اولین گلوله
 • اضافه شدن سلاح کمری M1911
 • اضافه شدن زمینه سلاح برای اسلحه های MK108 و AKM
 • افزایش آسیب اسلحه Deagle از 46 به 58
 • افزایش قدرت پرتاب دودزا
 • نمایش پیغام برای زمانی که گلوله ای برای تعویض مجدد خشاب باقی نمانده
 • رفع نمایش حالت نشانه گیری اسلحه شکاری زمانی که بازی به اتمام رسید
 • بهبود لگد اسلحه Deagle برای کنترل بهتر
 • رفع رد نشدن گلوله از چند حصار در محیط های “اردوگاه نظامی” و “چهار راه”
 • اضافه شدن حالت بازبینی اسلحه یا Inspect
 • اضافه شدن زمینه های سلاح برای Kar98, Deagle, M4A1
 • نمایش حالت بازی و محیط در جدول امتیازات
 • اضافه شدن نقطه به نشانه یا Crosshair در کنار انتخاب رنگ، اندازه و عملکرد آن
 • اضافه شدن قسمتی جدا در تنظیمات برای تغئیر نشانه یا Crosshair
 • حالت های راه رفتن و دویدن شخصیت از دید اول شخص بدرستی نشان داده می شود
 • نمایش اخطار برای زمانی که نزدیک به نارنجکی باشید
 • اضافه شدن اعلام شلیک از راه دور توسط گوینده بازی
 • رفع مشکل تلپورت در محیط “ایستگاه مترو”
 • بهبود مکان امن شروع دوباره یا Respawn بهتر در حالت “همه برای خود”
 • اضافه شدن نمایش جزئیات محیط و توضیحات مربوط به حالت ها در قسمت ساخت بازی

 

آپدیت 1.0.1.9

 • رفع کرش بعد از استفاده از قابلیت “پشتییانی هوایی”
 • رفع جابجا بودن برخی از وسایل در محیط “ایستگاه متره”
 • رفع عدم نمایش آسیب اسلحه در قسمت شخصی سازی
 • رفع نمایش نادرست دوربین Sniper V2 برای حالت تماشاگر
 • رفع جابجا بودن دسته پشتیبان اسلحه Vector
 • کاهش لگد سلاح کمری Deagle
 • قابلیت تغئیر دکمه “پشیبانی هوایی” از قسمت تنظیمات که بصورت پیشفرض دکمه J می باشد
 • افزایش آسیب شاتگان Rem 870 از 128 به 136

 

آپدیت 1.0.1.8

 • اضافه شدن محیط جدید “ایستگاه مترو”
 • اضافه شدن محیط جدید “چهار راه”
 • اضافه شدن حالت بازی جدید “اسلحه” یا Gun Game
 • اضافه شدن حالت بازی جدید “شکارچی” یا Sniper Hunt (در آپدیت 1.1.2.8)
 • سیستم جدید پشتیبانی هوایی و توپ خانه هنگام بازی
 • رفع کرش بازی زمان شروع دوباره یا Respawn در بعضی از مواقع
 • رفع عدم نمایش اسلحه برای حالت تماشاگر در بعضی از مواقع

 

آپدیت 1.0.0.7

 • رفع کرش کمیاب زمان از پای درآمدن توسط محیط
 • رفع نمایش نادرست نشانه Sniper V2 زمان از پای درآمدن
 • رفع شروع دوباره یا Respawn نادرست در بعضی از مواقع
 • رفع عدم نمایش ماسک در بازی که از آپدیت قبل پیش آمد
 • رفع متصل بودن پیشفرض دسته پشتیبان بر روی اسلحه M160 در صورتی که قبلا انتخاب نشده است
 • رفع عدم نمایش پایان بازی در صورتی که چند ثانیه قبل از پایان بازی از پای درآمده باشد
 • رفع عدم نمایش اسلحه برای حالت تماشاگر در بعضی از مواقع

 

آپدیت 1.0.0.6

 • رفع عدم نمایش ماسک از آپدیت پیشین
 • عملکرد صحیح نشانه گذاری
 • تغئیر جزئی در نشانه Sniper V2 برای دید بهتر
 • افزایش آسیب اسلحه شاتگان Rem 870 از 98 به 128
 • افزایش تعداد گلوله های اسلحه سنگین M41A از 20 بخ 24 عدد
 • رفع نمایش دوباره نشانه گذاری های هنگام شروع دوباره یا Respawn از آپدیت قبل

آپدیت 1.0.0.5

 • بهبود قابل توجه تاخیر و لگ در صورتی که تعداد پلیرها در یک سرور نزدیک به 10 نفر باشند
 • رفع عدم نمایش دوربین Sniper V2 برای حالت تماشاگر
 • رفع عدم نمایش افراد در آخر هر بازی
 • بهبود عدم عملکرد چاقو و ضربه با قنداق اسلحه
 • رفع عدم نمایش بازی در دیسکورد
 • رفع ماندن شخصیت در محیط در صورتی که پلیر از بازی خارج شود
 • نمایش دقیق تر نسبت کشتن/مرد یا K/D و برد/باخت یا W/L در منوی اصلی
 • نمایش بهتر و واضح تر دکمه خروج از قسمت تنظیمات
 • رفع نمایش نادرست پوکه های سلاح G36E

 

آپدیت 1.0.0.4

 • اضافه شدن محیطی جدید به بازی (اردوگاه نظامی)
 • رفع نمایش نادرست پیام پیروزی/شکست در حالت همه برای خود
 • بهبود چرخش نادرست شخصیت
 • رفع خطا در ارتباط برای حالت هایی که محدودیت بازیکن 2 نفر می باشد
 • افزایش دقت شلیک سلاح کمری Deagle در حالت بدون نشانه گیری (Hip-fire)
 • نمایش صحیح لگد اسلحه برای حالت تماشاگر
 • نمایش رنگ مربوط به هر تیم در بالای اسم هم تیمی ها
 • رفع نمایش نادرست تجهیزات سلاح برای دیگران در بعضی از مواقع
 • بهینه سازی اساسی ارتباط با سرورهای بازی (بیشتر از 80 درصد ارتباط بهینه تر)
 • نمایش مختصر اطلاعات بازیکن در حالت زمان از پای درآمدن
 • غلظت نارنجک دودزا افزایش یافت

 

آپدیت 1.0.0.3 

 • رفع قطع شدن صدای شلیک در بعضی از مواقع (2/2)
 • رفع چرخش نادرست شخصیت
 • افزایش سرعت دویدن با چاقو از 2 درصد به 10 درصد بیشتر از سرعت معمول
 • رفع نمایش نادرست دوربین ها بعنوان خریداری شده در بعضی از مواقع
 • تغئیر زبان نوشتاری پیغام انگلیسی به فارسی در پایان هر بازی
 • بهینه سازی سرور های بازی
 • رفع شنیده شدن صدای اضافی چاقو
 • تغئیر جزئی در محیط بیابان قسمت حفاظ توری در پشت قرارگاه گروه ایندرا
 • حذف نمایش تجهیزات اضافه در رابط کاربری در صفحه قبل از ورود به محیط بازی

 

آپدیت 1.0.0.2

 • رفع ذخیره نشدن دوربین، زمینه سلاح و آویز در تجهیزات
 • نمایش پیغام پیروزی/شکست با زبان فارسی
 • اضافه شدن ماسک ها برای شخصی سازی شخصیت در قسمت سفارشی سازی
 • رفع عدم نمایش صحیح تب در قسمت سفارشی سازی در بعضی از مواقع
 • رفع حرکت ناگهانی سلاح بعد از خارج شدن از حالت نشانه گیری در بعضی از مواقع

 

آپدیت 1.0.0.1

 • رفع ذخیره نشدن تجهیزات در بعضی از مواقع
 • رفع کرش کمیاب در هنگام شلیک
 • افزایش سرعت دویدن با چاقو
 • رفع قطع شدن صدای شلیک در بعضی از مواقع (1/2)
 • رفع عدم نمایش بازیکن ها بعد از اتمام بازی در حالت های بازی
 • رفع ذخیره نشدن صدای موسیقی منوی اصلی در بعضی از مواقع
 • رفع عدم انتقال به صفحه ورود در صورت ثبت نام موفق

 

آپدیت 1.0.0.0

 • عدم نمایش صحیح جدول امتیازات در حالت همه برای خود
 • اضافه شدن راه خروجی دوم برای تیم سگارد در محیط بیابان
 • نارنجک ها آسیب بیشتری وارد می کنند
 • رفع از بین رفتن لگد اسلحه (Recoil) در اف پی اس پایین
 • آویز ویژه شب یلدا برای کسانی که همان موقع وارد بازی شدند
 • کنترل کلید های حرکتی زمانی که صفحه تنظیمات باز باشد
 • رفع عدم شلیک اسلحه در بعضی از مواقع